Kunst kan de wereld veranderen, daar zijn wij heilig van overtuigd. Kunst kan namelijk toekomstscenario’s voorspiegelen waar we zelf niet aan gedacht hebben en ons een idee geven van de consequenties en voorwaarden. Zodoende functioneert kunst als de officieuze onderzoeksafdeling van de maatschappij. Door de verbeelding te prikkelen en de geest te openen, worden onze mogelijkheden om te handelen flink opgerekt.
Photo credit: Circus Skala & Burger @Bischof/Burger/Skala
Photo credit: Circus Skala & Burger @Bischof/Burger/Skala
Tentoonstellingt/m 23 jun. '24

Cranium

Pro Brutus collectie

Presented by Brutus Base & Brutus Space
© Aad Hoogendoorn
© Aad Hoogendoorn
Voortdurendt/m 21 nov. '24
Oil on Canvas II, 2023
Nieuw at ‘Disco Inferno’ heidundgriess
Oil on Canvas II, 2023
De installatie pompt voortdurend (zwart afval) olie over het doek, dat in golven over het oppervlak stroomt. Het stelt onze benadering van natuurlijke hulpbronnen ter discussie.